Ta kontakt med oss for salg av gravmonumenter
og få et meget godt tilbud.

Ring oss på 712 96 112 for en hyggelig prat,
så kan vi avtale et møte med en av våre inspektører.

Med vennlig hilsen

Leif Olav Eide
Daglig leder

Råblokk Naturstein AS
6490 Eide på Nordmøre

Telefon 712 96 112
Telefaks 712 96 671

E-post: post.raablokk@c2i.net