> Klikk på bildene i menyen til venstre, for å se dem større.

Gravmonumenter. Fritt valg av overflate og stensort

Nærmere 100 gravminner er avbildet i vår katalog, vist med ornament, skrift og bronseartikler. Dette er noen valg vi har tatt. Men mulighetene er mange, ornamang, skrift eller stensort kan fritt velges - etter eget ønske.

Ønskes en av våre modeller i en annen stensort? Vi produserer gravminnet i de fleste stensorter. : Her er bilder : av de vanligste steinsortene. Ønskes andre ornament, bronseartikler eller bilder, (Logoer, barnetegninger, avdødes signatur) ordner vi også dette.

Stenen kan ha:
  • Naturoverflate - Rå naturlig overflate. Dette gir en matt naturlig farge. Gror gjerne til med mose og lav, og får etterhvert en naturlig patina.

  • Polert - Glatt, glansfull og fargerik overfalte. Nærmest vedlikeholdsfri ettersom den ikke blir så lett tilgrodd med mose eller lav.

  • Mattslipt - Glatt og matt (halvblank) overflate.

  • Finhugget / Prikkhamret - Ru, fint hugget, naturlig overflate. Brukes mest på mindre områder, som under ornament og lignende

  • Råhugget / Rått tilsatt - Grovt hugget, naturlig overflate. Brukes på kanter eller mindre områder på framsiden.

  • Sandblåst - Matt og glatt, litt ru, naturlig overflate. Brukes på bakside og kanter.
Stenens struktur og farge kan variere noe, og avvike fra katalogbildene. Dette gjelder særlig stensorten Hallandia. Mens labrador og granitt har et mer jevnt fargemønster.

Renhold

Renhold av stenen kan være ønskelig. Lett (mildt) såpevann og en myk kost eller klut vil ta alger og de vanligste flekkene. Noen ganger må det kraftigere rengjøring til, høytrykksspyling er et godt alternativ, men vanskelig å utføre uten å flytte stenen. Ved hard spyling eller skrubbing kan det være lett at gullinnlegg og fargen i skriften tar skade.

Rustflekker oppstår dersom stenen innholder små biter av jernholdige bergarter, eller når den smittes av rust fra gravkranser. Slike flekker er et problem og de er svært vanskelig å fjerne. De er mest synlig på lyse bergarter som den hvite granitten.

Renhold av bronsen utføres best med vann og en myk klut. Bruk av rengjøringsmiddel er vanligvis ikke nødvendig.

Brosjyre

Om de ønsker, sender vi gjerne vår brosjyre. I den er våre mest populære modeller avbildet.
- Bestill her -

Sikkerhet. Lover og forskrifter

Alle våre gravmonumenter er sikret på beste måte og etter gjeldende forskrifter. Vi kan tilby hjelp og assistanse om lokale bestemmelser og vedtekter angående lovlig størrelse, innramming av plantefelt, montering av bronsefugler og lykter.

Gravferdsloven: www.lovdata.no Gavferdsloven

Ta gjerne kontakt.
Med vennlig hilsen

Leif Olav Eide Daglig leder

Råblokk Naturstein AS
6490 Eide på Nordmøre

Telefon 712 96 112
Telefaks 712 96 671

E-mail: post.raablokk@c2i.net