Blokklager.
Blokklager.

Her er det blokker fra Larvikdistriktet, av labrador eller syenitt, som er et mer riktig geologisk navn.

Hver blokk er merket med blant annet vekt, opphav (brudd) og fargeplan.


Blokksag.

Her er det en Lys labrador blokk som sages til benkeplater.


Blokksag.

Jobben er utført.


Produksjonshallen.
Helautomatisk slipeautomat.

Her er det 12 cm tykke emner av hallandia som skal brukes til gravminner som poleres.

Maskinen skifter selv verktøy. Den begynner med grove slipeklosser og tar en runde over alle stenplatene. Så skifter den til stading finere slipeklosser helt til stenplaten er polert.


Kantsaging av emne til gravminner.

Her er det Grå granitt som skal sages.


Platelager.
Kombinert maskin som både kan kantsaging og fresing.

Her freses et emne til benkeplate.


Råsetting av kant.

Her er det modell nr. 781 som blir skapt.

  


Wiresaging av modell nr. 756.

  

Maskinen er CNC styrt, og modellene tegnes i et CAD tegneprogram.

Wiren er besatt med mange diamanter, og sager flere centimeter i minuttet.


Wiresaging.
Veggmontert håndstyrt slipe og poleringsmaskin.

Omsliping av gravsten (nedsliping av tidligere navn). Dette gjøres noen ganger for å få plass til flere navn på stenen.


Etter sandblåsing.

Gravminnene ligger klar til å lakkes eller innlegging av gull.


Navnetilføyelse med håndtegnet skrift på et gravminne.

Skrift sorten som er brukt tidligere på stenen må kopieres. Tegnet på en gummitape og skåret ut med kniv. Klar til sandblåsing.


Kjerneboring av hull i bedplate med diamant bor.
Diameteren er 23 cm.

Benkeplate til bad, med ovalt hull for nedsenket vask.

Stensort er: Black Galaxy.


Overflaten flammebrennes - modell nr. 777.

  

Under den store temperaturendringen forvitrer overflaten og blir ru. En naturlig overflate som vi kaller naturflate.


Flammeautomat.

Flamming av overflate på en stenplate.

  


Prikking (prikkhamring) av overflate på en stenplate.

  

Klipping av fasadesten.
Klippet fasadesten, pakket på pall, klar til forsendelse. Dette er gneis fra Vikebukt, Romsdal.