Gneis Royal

Gneis Royal er en gneis og tilhører gruppen av metamorfe bergarter. Disse har blitt omdannet (metamorfose) fra andre bergarter og mineraler, nede i jordskorpen. Her har de blitt smeltet og blandet sammen under høy temeratur og stort trykk.

Den er fint kornet og strukturen er bølgemønstret. Det kan se ut som den er rørt sammen av, forskjellige bergarter, men uten at disse har fått blandet seg skikkelig. Derfor kan mønsteret variere en god del.

Dette er en norsk gneis fra Solør. Det er forholdsvis fint kornet og har en jevn vakker blekrød farge. Mønsteret er jevnt og fint hos denne bergarten.


Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.