Grå granitt

Grå granitt er middels kornet, gråhvit og med noen korn i svart og grått. Stenen er utmerket både til polering, prikkhugging eller som naturflate. Skrift og ornament blir best lesbart med hvit eller svart lakk.

Grå granitt kommer fra Finland, men finnes også Norge, ved Iddefjorden (Østfoldsgranitten). Den norske grå granitten brukes mest til bygningssten. Monolitten, i Vigelandsanlegget (Oslo) er laget i ett stykke granitt fra Østfold.

Granitt er en eruptiv (vulkansk) dypbergsart som inneholder mer enn 30% kvarts (SiO2 ). Den har gode kløv egenskaper i alle retninger.

Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.


Under: Som naturflate. Matt og ru.
Polert framside.


Råsatt kant og naturoverflate.


Finthugget, rå front med dypblåst skrift og ornament.