Hallandia

Hallandia tilhører gruppen av metamorfe bergarter. Disse har blitt omdannet (metamorfose) fra andre bergarter og mineraler, nede i jordskorpen. Her har de blitt smeltet og blandet sammen under høy temeratur og stort trykk. Den inneholder endel kvarts (SiO2 ) og kalles gneisgranitt, en blandingsbergart mellom granitt og gneis.

Den er fint kornet og strukturen er bølgemønstret. Det kan se ut som den er rørt sammen av, forskjellige bergarter, men uten at disse har fått blandet seg skikkelig. Derfor kan mønsteret variere en god del.

Den er forholdsvis finkorneter og er en gneis fra Halland området i Sverige. Mønster eller struktur varierer fra store rolige bølger til et mer spraglete utseende. Fargene varierer fra mørkere grå til brunlig rød.

Stenen er mye brukt til gravminner. Mest med polert front, men også som naturflate. Skrift og ornament blir best lesbart med hvit eller lys grå lakk, sølv eller gull.


Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.


Under: Sandblåst overflate. Matt.
Polert framside, kjerneborret hull med lykt.Polert framside med sandblåst felt, råsatt kant.Polert framside, råsatt kant.Naturflate og råsatt kant.