Lys granitt

Lys granitt er en norsk granitt fra Sør trøndelag (Støren) og fra Hedemark (Tolga). Den er middels kornet eller noe porøs, fargen er hvit med noen mindre korn i svart eller grått.

Den leveres vanligvis med polert framside. Skrift og ornament blir best lesbart med sort lakk.

Granitt er en eruptiv (vulkansk) dypbergsart som inneholder mer enn 30% kvarts (SiO2 ). Den har gode kløv egenskaper i alle retninger.


Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.


Under: Naturflate. Råsatt, grov og ru.
Polert framside, saget og sandblåst kant med grovt hugget fas.


Polert framside, saget og sandblåst kant.


Polert framside, råsatt kant. En plate av sort granitt er innfelt i fronten.


Polert framside, råsatt kant. Bronsebokstaver og bronseornament.