Lys Labrador

Lys labrador er en norsk syenitt eller larvikitt. Larvikitten finnes i Vestfold og litt inn i Telemark. Den lyse labradoren kommer fra Tvedalen. Den kalles også Blue pearl. Den er middels mørk, blågrå sten, med store "kvartsroser". Disse rosene bryter lyset slik at de noen ganger får en klar blå farge.

Syenitt er en eruptiv (vulkansk) dypbergsart med mye feltspat og mindre enn 4% kvarts, dette gir stenen dårlige klyv egenskaper. Den er vanskelig å hugge. Derfor brukes den mest med saget / sandblåste kanter og polert framside.

Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.


Polert framside finthugde felt, kanter er saget og sandbåst.


Polert framside med finhugde felt, kanter er saget og sandbåst.