Mørk Labrador

Mørk labrador er en norsk syenitt eller larvikitt. Larvikitten finnes i Vestfold og litt inn i Telemark. Den mørke labradoren kommer fra Klåstad og Tjølling.

Den kalles også Emerald pearl. Den er mørk nesten sort med store "kvartsroser". Disse rosene bryter lyset slik at de noen ganger får gyllen (gull) farge.

Syenitt er en eruptiv (vulkansk) dypbergsart med mye feltspat og mindre enn 4% kvarts, dette gir stenen dårlige klyv egenskaper. Den er vanskelig å hugge. Derfor brukes den mest med saget / sandblåste kanter og polert framside.

Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.


Under: Som naturflate. Råsatt, matt og ru.
Polert framside med sandblåst felt, kanter er saget og sandbåst.


Polert framside, kanter er saget og sandbåst.