Orion blå

Orion blå er en gneis og tilhører gruppen av metamorfe bergarter. Disse har blitt omdannet (metamorfose) fra andre bergarter og mineraler, nede i jordskorpen. Her har de blitt smeltet og blandet sammen under høy temeratur og stort trykk.

Den er fint kornet og strukturen er bølgemønstret. Det kan se ut som den er rørt sammen av, forskjellige bergarter, men uten at disse har fått blandet seg skikkelig. Derfor kan mønsteret variere en god del.

Fargene er gråblå til blå. Noen partier er dypt blågrå andre mer rødlige, nesten litt fiolett.

Orion blå finnes ikke i Norden og må importeres fra Asia.

Leveres vanligvis med polert framside. Skrift og ornament blir best lesbart med hvit eller lys grå lakk, sølv eller gull.

Under: Nærbilde. Polert. Blank og glansfull.


Under: Sandblåst overflate. Matt.
Polert framside, saget og sandblåst kant med grovt hugget fas.